Contact Keunenhuis Winterswijk panorama keunenhuis mask keunenhuis mask

het Keunenhuis:
erfgoed cultuur en natuur

Het Keunenhuis ligt op een Natuurmonumenten landgoed in het magnifieke kleinschalige landschap van Winterswijk en is van grote cultuurhistorische waarde omdat het geheel nog in originele en complete staat is: een prachtig cultuur- en landschapsmonument in een fantastisch panorama. Het eeuwenoude erf van het Keunenhuis omvat een authentieke scholtenboerderij, een streekeigen schoppe (schuur), daglonershuisje en een waterput, alles met een Rijksmonumentale status. De boerderij aan de voorzijde ligt prachtig in de as van de oprijlaan en wordt omringd door wei- en hooilanden, akkers, houtwallen een boomgaard en bos en, heel bijzonder, het bijbehorende moerasbos Bekendelle. Zo’n moerasbos met een slingerend beekje erdoor is zeldzaam in Nederland en ligt op loopafstand van het Keunenhuis. De samenhang van het hele complex maakt het uniek.

Het Keunenhuis: historie

Tot eind 2012 bewoonde mevrouw Jantje Hijink-Boerma het Keunenhuis; een zgn ‘kwartjesscholten’ boerderij. De Hijinks waren nl. geen echte scholten maar wel aanzienlijke boeren met veel grondbezit. Het eerste Keunenhuis is van rond 1700 maar de huidige boerderij staat er vanaf 1908, een herbouw na een brand.

Het interieur is nog helemaal in originele staat met imitatie-eiken schilderwerk in de centrale gang van het voorhuis, een meidenkamer op de verdieping en een authentiek knechtenverblijf in het achterhuis. Ook de schoppe en het oude daglonershuisje met de oude keitjesvloer zijn nog zoals vroeger. Het was Jantje Hijink haar diepste wens dat de eenheid van het landgoed na haar overlijden zou blijven bestaan en ze benaderde daarvoor Natuurmonumenten. Het bos in de Bekendelle, dat al eigendom was van Natuurmonumenten, maakte tot 40 jaar geleden deel uit van het Keunenhuis en door de aankoop van het landgoed door Natuurmonumenten is alles weer in de oorspronkelijke omvang hersteld: een magnifiek landgoed van 23 hectare.

Natuurmonumenten

Veel mensen zien Natuurmonumenten alleen als natuurbeschermer, maar natuur is vaak verweven met oude, typisch Nederlandse cultuurlandschappen, en juist door die samenhang is het logisch dat het beschermen van cultureel erfgoed net als natuurbescherming tot de kerntaken van de vereniging hoort. Het is belangrijk dat gebouw en landerijen één geheel blijven en dat rekening wordt gehouden met de grote cultuurhistorische waarde. Met de aankoop van het Keunenhuis door Natuurmonumenten is een authentiek Achterhoeks landgoed voor de toekomst bewaard gebleven en door grote inzet en inleg van diverse partijen is de herbestemming een culinaire proeftuin waar alles samenkomt.

Verleden, heden, toekomst...samen!

Het was een megaklus: de restauratie van het Keunenhuis. Het pand is zo oorspronkelijk, zo echt echt dat het bijna onwerkelijk is. Dat heel bijzondere plaatje is tot in detail behouden maar uiteraard voldoet het Keunenhuis ook gaan aan de toekomstnorm zoals bv energie- en hergebruik. Expertise, inventiviteit, innovatie en intensieve samenwerking waren sleutelwoorden van de herbestemmingsverbouwing. En zeker ook voor de culinaire proeftuin.

.

keunenhuis-fazant_rechts

De kapitaalintensieve restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door:

keunenhuis logo eu
Keunenhuis logo leader
natuurmonumenten logo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

X