De Rijksdienst Cultureel Erfgoed was van begin tot eind #vankoptotkont betrokken bij de herbestemmingsrestauratie van het Keunenhuis tot m’n culinaire proeftuin. RCE Henk Hoogeveen en Annet Kock-Rood schreven er een gloepensgaaf gedetailleerd artikel over! Dank! 

Link naar RCE tijdschrift https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/tijdschrift-van-de-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-3-in-2019